فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا در تهراندشت – کد 109

780,000,000 تومان
1050 متر
780,000,000 تومان
1050 متر

باغچه در تهراندشت – کد 112

280,000,000 تومان
500 متر
280,000,000 تومان
500 متر

زمین در تهراندشت – کد 111

285,000 تومان / متری
9000 متر
285,000 تومان / متری
9000 متر

ویلا در تهراندشت – کد 108

385,000,000 تومان
500 متر
385,000,000 تومان
500 متر

ویلا در تهراندشت – کد 107

550,000,000 تومان
620 متر
550,000,000 تومان
620 متر

ویلا در تهراندشت – کد 106

110,000,000 تومان
650 متر
110,000,000 تومان
650 متر

ویلا در تهراندشت – کد 105

900,000,000 تومان
850 متر
900,000,000 تومان
850 متر

ویلا در تهراندشت – کد 104

625,000,000 تومان
500 متر
625,000,000 تومان
500 متر

ویلا در تهراندشت – کد 103

900,000,000 تومان
500 متر
900,000,000 تومان
500 متر

ویلا در تهراندشت – کد 102

575,000,000 تومان
600 متر
575,000,000 تومان
600 متر

ویلا در تهراندشت – کد 101

500,000,000 تومان
502 متر
500,000,000 تومان
502 متر